Sustainable Energy Solutions Sweden Holding (”SENS”) och Pumped Hydro Storage (”PHS”) presenterar ytterligare information kring det tänkta sammanslagna bolagets kompetens inom energilagring

12 april 2021, kl 17:14 | Regulatoriskt pressmeddelande

För att tydligare beskriva rationalen bakom det tänkta samgåendet mellan SENS och PHS har bolagen tagit fram en gemensam presentation. Presentationen som finns tillgänglig på nedanstående länk, visar på den logik som huvudägarna till de båda bolagen ser i sammanslagningen. Framförallt är det de båda bolagens kunskap, nätverk och patenterade tekniker inom energilagring som kommer stärka det sammanslagna bolaget. Energilagring kommer under överskådlig tid vara en av vår generations viktigaste frågor, och där står SENS/PHS starka som ett komplement till andra tekniker såsom batterier eller vattenkraft.

https://www.sens.se/wp-content/uploads/sammangaende-sens-phs.pdf

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga