SENS publicerar årsredovisning inför årsstämma

6 maj 2022, kl 16:43 | Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årstämman den 27 maj 2022 publicerar SENS idag årsredovisningen för 2021 som beslutsunderlag. Årsredovisningen återfinns på SENS hemsida www.sens.se under Finansiella rapporter. 

Vidare har det för aktieägare i SENS publicerats Beslutsunderlag och Fullmaktsformulär inför årsstämman, som återfinns under Bolagsstyrning/Bolagsstämmor på SENS hemsida. 

För ytterligare information kontakta:
Rikard Tullberg; rikard.tullberg@sens.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 16:40.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga