SENS tecknar avsiktsförklaring om projektering av kyla till sjukhus i Ghana.

25 februari 2021, kl 08:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag tecknat en avsiktsförklaring med ett svenskt joint venturebolag lett av Fox Cooling Co. Ltd som kommer projektera, konstruera och installera VVS, värme, kyla och ventilation till en ny förlossningsavdelning med 330 bäddar på Korle-Bu Teaching hospital i Accra, huvudstaden i Ghana.

Projektet är stöttat av Svenska Exportkreditnämnden och svensk Exportkredit, och beräknas ha ett totalt kontraktsvärde på USD 10-15 miljoner (80-120 miljoner svenska kronor). SENS exakta andel i projektet är ännu inte helt klar, men i dagsläget beräknas den uppgå till omkring 7-10%. Projektstart kommer ske så snart slutliga avtal är undertecknade.

Projektet är ett prestigeprojekt som visar att SENS även uppmärksammas i internationella sammanhang.

Stockholm 2020 02 25

Calle Wellenius                                                                     Martin Sjöberg

VD                                                                                         Konsultchef

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl.09.00 CET. 

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga