SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS tecknar avsiktsförklaring om projektering av kyla till sjukhus i Ghana.

25 februari 2021, kl 08:59

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag tecknat en avsiktsförklaring med ett svenskt joint venturebolag lett av Fox Cooling Co. Ltd som kommer projektera, konstruera och installera VVS, värme, kyla och ventilation till en ny förlossningsavdelning med 330 bäddar på Korle-Bu Teaching hospital i Accra, huvudstaden i Ghana.

Projektet är stöttat av Svenska Exportkreditnämnden och svensk Exportkredit, och beräknas ha ett totalt kontraktsvärde på USD 10-15 miljoner (80-120 miljoner svenska kronor). SENS exakta andel i projektet är ännu inte helt klar, men i dagsläget beräknas den uppgå till omkring 7-10%. Projektstart kommer ske så snart slutliga avtal är undertecknade.

Projektet är ett prestigeprojekt som visar att SENS även uppmärksammas i internationella sammanhang.

Stockholm 2020 02 25

Länkade dokument