SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen tar upp lån av närstående

7 maj 2020, kl 23:19

Sustainable Energy Solution (”SENS”), har tagit upp två kortfristiga lån om sammanlagt 600 000 SEK

Lånet har en löptid till 30 juni 2020 och 6 % årlig ränta. Långivare är två av bolagets större aktieägare MLT, MLT kontrolleras av Hans Andreasson, ordförande i SENS och Albert Elfström, medgrundare i SENS. Den andra långivaren är Jean Nicou, medgrundare till SENS

Länkade dokument