Torvalla-bloggen

Haninge kommun har beslutat att tilldela SENS AB kontraktet med att energieffektivisera Torvalla Idrottsplats med SENS lösningar IN-A-BOX och Kallt Nät.

De delar av Torvalla idrottsplats som kommer att omfattas av SENS energieffektivisering är: Fotbollsplan med konstgräs (uppvärmd), ishockeyhall, vaktmästeri, servicebyggnader, idrottshall och simhall.

SENS IN-A-BOX passade med sin innovativa konstruktion och miljövänliga lösning
perfekt in i vår miljö på Torvalla. Den ökade tillgängligheten, framförallt vintertid
kommer att betyda mycket för kommunens alla idrottande invånare.

Haninge kommun

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Det finns tre borr-riggar på Torvalla nu

Om man tittar noga syns den tredje längst till höger

121 Träffar

Borrkaxet leds in i containrar

Borrkaxet leds in i containrar
På kvällen byts de ut mot tomma
96 Träffar

Borr-rigg

Borr-rigg
Nu borras det andra hålet av 91
59 Träffar

Färdiga med schaktningen

Färdiga med schaktningen
Snart kan vi börja borra
65 Träffar

Första skopan i marken

Första skopan i marken
Här ska borrhålslagret vara
69 Träffar

Dags att lyfta boden

Dags att lyfta boden

Det gick bra 

62 Träffar

Mobilkran på plats för att flytta bort boden

Mobilkran på plats för att flytta bort boden

Nu gäller det att ha tungan rätt i mun.

58 Träffar

Bod som skall flyttas

Bod som skall flyttas
54 Träffar