SENS ledning och styrelse

 

Ledning

Jan Egenäs, Koncernchef

Jan Egenäs, Koncernchef

Jan har gedigen erfarenhet från projektarbete, fastighetsaffärer samt finansiering och kommer senast från rollen som CFO på JR kvartersfastigheter. Före detta var Jan tf CFO på Oscar Properties och CFO på Arlanda/Bromma.

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Albert är civilingenjör i kylteknik, och har mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn, speciellt från omstruktureringar och transaktioner inom energiområdet.

Albert har drivit sin egen rådgivningsfirma, Inter Nos AB, under drygt 10 år, där uppdragen bl.a. omfattade omstruktureringen och försäljningen av Stockholm Gas. Dessförinnan var Albert anställd som Senior Manager på Svensk Exportkredit AB inom dess konsultrörelse. Före det arbetade han på Structured Finance på Ernst & Young och Sydkraft Konsult.

Innan fusionen med Capital Cooling var Albert VD för SEEC, och tidigare styrelseuppdrag inkluderar Stockholm GAS, Källby Rör och Advisory Board på JRS Asset Management. Idag är Albert styrelseledamot för ETFAB samt flera privata investeringsbolag.

Anders Rubenhag, Verkställande Direktör

Anders Rubenhag, Verkställande Direktör

Anders har erfrenheter av energimarknaden med fokus på affärs - och verksamhetsutveckling samt tagit olika verksamhetspositioner och uppdrag som utmärks av strategiskt ledarskap i nationella och internationella affärsmiljöer.

Anders har före detta jobbat som internationell produktchef på Hankook Shell (Sydkorea), styrelseordförande för AB Svenska Shells dotterbolag samt affärskonsult för kunder som energibolag och fastighetsbolag. Anders Rubenhag är en av grundare till före detta Capital Cooling och har jobbat som senior affäsrådgivare samt verkställande direktör för bolaget.

Kjell Åke Jägenstedt, Ekonomichef

Kjell Åke Jägenstedt, Ekonomichef

Kjell Åke har erfarenheter från tidigare CFO tjänster från ett stort antal företag gällande uppdrag som har omfattat internationella företag med ansvar för ett antal länder i Europa och USA, samt haft ansvar för fondbörsnoterade bolag.

Parallellt med CFO rollen har Kjell Åke haft ansvar för HR funktionen.

Bengt Uusitalo, CCO och Styrelseledamot

Bengt Uusitalo, CCO och Styrelseledamot

Bengt har erfarenheter från olika chefsbefattningar inom konsult-, fastighet, - och energibranschen. Har genomfört uppdrag som omfattar affärs- och verksamhetsutveckling inom energisektorn.

Bengt har tidigare jobbat som försäljningschef på Stockholm Energi AB, affärsutvecklingschef samt försäljningsansvarig för värme, kyla och gas på Birka Värme AB. Bengt Uusitalo är en av grundarna till före detta Capital Cooling och har jobbat som senior affärsrådgivare samt ansvarig för den nordiska värme- och kylamarknaden.

Göran Arvidsson, CTO

Göran Arvidsson, CTO

Göran har de senaste 8 åren arbetat med projekt- och byggledning. Före detta arbetade han med affärsutveckling inom Capital Cooling Europe.Styrelse

Hans Andréasson, Arbetande styrelseordförande

Hans Andréasson, Arbetande styrelseordförande

Hans har i grund en examen i juridik från Stockholm Universitet och har medverkat i Mannheimer Swartling Advokatbyrå som advokat till så småningom delägare. Han har specialiserat sig på investeringar och företagsförvärv, och har även medverkat till att bygga upp advokatbyråns särskilda grupp för energi och naturresurser.

Förutom ordförande för SENS är Hans även ordförande för Elin Holding AB och ETFAB, samt har flera andra styrelseuppdrag som styrelseledamot i bl. a Nordic Mines AB, Rolling Optics AB, Key People Group AB och Accent of Scandinavia.

Mats Edlund

Mats Edlund

Mats är grundare till Key People Group, TNG, ToFindOut, Invici samt SignPost. Mats har tidigare jobbat som verkställande direktör och koncernchef för Poolia och Prenax Global AB samt har varit ordförande i Bemanningsföretagens branschorganisation.

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Albert Elfström, grundare och ansvarig för strategisk försäljning, Styrelseledamot

Se ledning

Örjan Gatu, Styrelseledamot

Örjan Gatu, Styrelseledamot

Örjan är idag teknikchef (CTO) på MSAB (NASDAQ Stockholm) och jobbar med produktdesign, immaterialrätt samt teknikfärdplaner. Örjan har även suttit som styrelseledamot på MSAB sedan 1999.

Carl Grefberg

Carl Grefberg

Carl har i grund en civilekonomexamen från Stockholms universitet och påbörjade sin professionella bana vid Handelsbanken 1990 och har haft befattningar som kreditanalytiker, stf kreditchef och affärsansvarig för större leasingtransaktioner.

Carl har tidigare varit chef för företagsvärderingsgruppen vid KPMG AB och var med och startade byråns finansieringsrådgivningsverksamhet. Idag är han VD för INFINA Corporate Finance, ett rådgivningsfirma inom företagsvärdering och kapitalstrukturfrågor.

Claes Ruthberg

Claes Ruthberg

Claes har erfarenheter från olika styrelseuppdrag, chefsbefattningar och diverse konsultuppdrag genom egna bolag.

Johan Widström

Johan har framgångsrikt utvecklat samt strukturerat företag de senaste 15 åren. Idag jobbar Johan som CCO och CFO på Boson Energy, innan dess har han startat upp företag såsom Alyata och Packetfront. Johan har även varit verksam i olika seniora roller inom fastighets- och finansbranschen.

Bengt Uusitalo, CCO och Styrelseledamot

Bengt Uusitalo, CCO och Styrelseledamot

Se ledning

 


 

Organisation

 

organisation 170215