•  Upplands Vasby

  Förstudie för
  energilager
  med Kallt NätTM
  visar på stora
  vinster

  Läs mer

 • Lyckad förstudie för Kallt Nät i Upplands Väsby kommun

  Elfström & Taflin Fastigheter AB har i samarbete med SENS genomfört en förstudie för uppvärmning av ett nytt bostadsområde, Wijk Oppgård i Upplands Väsby.

  Förstudien har kartlagt vilken energilösning för uppvärmning av det nya området som är mest ekonomisk och miljömässigt hållbar. Målet har varit och är att hitta en lösning som över tid ger en trygg och effektiv värmelösning för båda fastighetsägare och hyresgästen, men som även bidrar till att minimera koldioxidutsläppen samt ge fastighetsområdet en stark miljöprofil.

  SENS rekommenderar ett centraliserat återladdningsbart energilager bestående av en mängd borrhål som kopplas till ett lågtempererat distributionssystem (Kallt nät) bestående av oisolerade plaströr. Distributionsnätet levererar ett vattenflöde på ca 10°C till de fastighets individuella värmepumpar som i sin tur lyfter temperaturen till mellan 45 – 55°C.

  För att behålla värmen i berget kommer borrhåslagret att återladdas men hjälp av en kylmedelkylare som utvinner värmen i luften under sommarmånaderna.

  Rekommendationen ger en kostnads- och resurseffektiv lösning som bidrar till att området får en stark miljöprofil genom minskad elförbrukning samt minskade koldioxidutsläpp.

  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Shams Asamrai på 0706-17 77 43.

SENS står för hållbara energilösningar

Ingen energi går någonsin förlorad enligt fysiken men nog kan det kännas som den flyger all världens väg ibland. Med Effektiv hållbarhet från SENS så håller vi hårt i energin och nyttjar den mer effektivt för våra kunder. Den kyler när det är varmt, den värmer när det är kallt och vi slösar aldrig bort något överskott. Med minimal klimatpåverkan är det Effektiv hållbarhet som känns bra i hjärtat och räkenskaperna.

Världsledande på termiska energilager

SENS är en världsledande aktör inom termiska energilager. Vi levererar nya innovativa energilösningar som ger våra kunder bättre ekonomi och bättre miljöprofil. Våra patenterade lösningar gör att våra energilager är enkla och snabba att implementera, har större lagringskapacitet och ger tillbaka under en längre tid. 

Långsiktiga energilösningar för för miljö och ekonomi

Att skapa nya energilösningar är inget man vill göra varje år. Det är långsiktiga beslut som inte räknas hem på några kvartal. Det ställer krav på beslutsfattare i styrelser och ledningar. Det ställer krav på ägare som vill ha högre avkastning. Men mest ställer det krav på energilösningar som lägger grunden för långsiktiga besparingar och bättre energiaffärer över tid. Med SENS som partner kan du vara säker på att få lösningar som är långsiktigt rätt.

Aktuellt

 • Lyckad förstudie för Kallt Nät i Upplands Väsby kommun
 • Inspirerande event om Den visionära idrottsanläggningen och smarta energilösningar
 • SENS genomför en värmepumpsinstallation hos Klövern
 • SENS bygger energilager i Högdalen
 • Energiutredning för Vira Park i Upplands Väsby
 • Fler nyheter...